درسنامه‌های رایگان دیموندلب، مجموعه کاملی از مبانی اولیه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی را در اختیار شما قرار خواهد داد. برای مطالعه آموزش‌های این بخش هیچ نیازی به ورود یا ثبت نام در سایت نیست و کافی است یکی از دسته‌های هشتگانه زیر را انتخاب کنید.